زغالچی

تصاویر قدیمی زاوشت

ایزووش کئندینین مدنییت سایتی

اولین عکاسان زاوشت(۶)

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 22 ژانویه 2018

شهید علی ملکزاده علاقه وافری به عکاسی داشت لذا از عکاسان غیرحرفه ای دهه پنجاه و اوائل دهه شصت زاوشت می باشد که علی رغم غیر حرفه ایی بودن تصاویر از تظاهرات و چندین صحنه ورزشی را از خود به یادگار گذاشته است.

تصویری از بازیهای داخل سال در سال ۱۳۵۵ بناب در مراغه که توسط شهید علی ملکزاده ثبت شده است. در پشت تصویر شهید با دستخط خود این تصویر و چندین یادگاری دیگر را قبل از شهادت به برادرش اهدا نموده است.

 

 

شهید علی ملکزاده در نوروز ۶۱ در طبیعت زاوشت

تصاویرنمایشگاه زاوشت(۵) شهیدان وجنگ

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 23 نوامبر 2016

تصاویری از شهیدان قبل از شهادت واسارت وهمچنین آزادی از بند وورود به وطن دراین نمایشگاه قابل توجه بود.

P1252477

 

Picture 1928810

 

تک (8)

 

تک (10)

 

تک (11)

 

 

P3112964

 

 

تک (12)

 

رامین 6

 

 

P5030231

 

 

P5220485

 

 

Picture 1021

 

Picture 1928808

پهلوانان زاوشت(۳)

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 25 مارس 2016

از خاندان نجفقلی پور چندین تن جزو پهلوانان بودند که مرحوم سیف اله یکی از ایشان است. دوبرادر یکی به نام حسینقلی ودیگری اسداله از جمله پهلوانان زاوشتی هستند که از این می باشد .

مرحومین حسینقلی نجفقلی پور واسداله نجفقلی پور دوبرادر کشتی گیر زاوشتی هستند که درایام جوانی ومیانسالی اقدام به کشتی می نمودند.هرچند کشتی را به صورت حرفه ایی وفنی امروزی دنبال نکرده بودند ولی درمناسبتها ویا در موالردی که حریفی به میدان می آمد اقدام به کشتی مینمودند ودر مواردی موجبات حفظ عرض زاوشت میشدند

 مرحوم حسنقلی نجفقلی پور درایام کهولت

 سایت زاوشت .) (6)

 

مرحوم اسداله نجفقلی پور درایام کهولت

سایت زاوشت .) (2)

 

 

 

پهلوانان زاوشت(۲)

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 28 دسامبر 2015

پهلوانان وتوانمندان جسمی زیادی در زاوشت بودند که هر وقت نامشان برده میشود قرین احترام وتکریم می باشند یکی از پهلوانان زاوشت مرحوم حاج ابراهیم احدپور میباشد که فوت شده دربه سال ۱۳۷۲ می باشد.وی یکی از معمرین زاوشت بود.روزگاری که دانش آموز دوره راهنمایی بودم درس تاریخ قسمت قتل نا صرالدین شاه را می خواندیم وقتی در راه به خانه مراجعت می نمودم ایشان را دیدم با عرض سلام واحوالپرسی درکنارش نشستم واز ایشان پیرامون کشته شدن ناصرالدین را پرس وجو کردم .ایشان با لحنی عالی وانگار  که در همان صحنه حضور داشت عنوان کرد که آن روزا را من یادم می آید ووی را با تپانچه کشتند .حتی ایشان طرز تیراندازی میرزای کرمانی را هم به یاد داشت .خودشان میگفتند که دقیق آن ایام به یادم میاید .

از آن روز به بعد همیشه وقتی بحث ناصرالدین شاه میشد کیفیت قتلش در جلوی چشمم نمایان میگشت .

مرحوم حاج ابراهیم مثلا از پهلوانان قدیمی زاوشت میباشددر قوت بازوی ایشان همین بس که در گذشته که وسایل نقلیه موتوری در روستا نبود لذا خرید وسایل سنگین از شهرهای مجاور برای اهالی سخت بود .در عروسی مهدی نژادخلیلی پدر ایشان به سال ۱۲۹۴دو صندوق عروس از شهر مراغه خریداری می نمایند ولی وسیله ایی جهت انتقال به روستا پیدا نمی نماید لذا تصمیم برگشت به زاوشت می کند دربین راه مرحوم حاج ابراهیم را می بیند وجریان را با وی در میان میگذارد .ایشان می گوید نیازی نیست این همه راه را بیهوده طی کنی وبه زاوشت بروی من خودم آن دو صندوق را برات می آورم.به مغازه برمی گردندوی می گوید دوصندوق را بر پشتم قرار دهید ولی مغازه دار راضی نمیشود سرانجام با اصرارهای حاج ابراهیم صندوق ها بر پشت وی نهاده می شود وایشان آن دو صندوق را به زاوشت حمل می کنند .   

یکی از صندوقهای باقی مانده که توسط حاج ابراهیم با پای پیاده به زاوشت حمل شده است .صندوق ساخت روسیه وتاریخ ۱۳۳۵ هجری قمری (حدود ۱۰۰ سال پیش)در زیرین آن نوشته شده است.

آثارزاوشت(002)

 

فضای  درونی درب  صندوق ساخت روسیه تزاری

آثارزاوشت(006)

 

 مرحوم حاج ابراهیم احدپور در اواخر عمر 

سایت زاوشت .) (1)

 مرحوم اسد فرهنگی از کشتی گیران بنام زاوشتی بوده است هرچند کشتی را به صورت فنی نیاموخته ودنبال نکرده بود ولی در این رشته در مواقعی از خودش رشادت نشانه داده بود از جمله گویند شخصی جسور وارد زاوشت شد و همرزم طلبید ایشان به مقا بله با آن شخص میرود ودر دم حریف را به خاک میزند.

سایت زاوشت .) (5)

پهلوانان زاوشت((۱))

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 22 آگوست 2015

انسانها اگر از نظر قدرتی بدنی تنومند واز اخلاق حسنه برخوردارباشند پهلوان هستند ولزومی ندارد که مدالی از کسی داشته باشند خصوصا در گذشته که افراد به زور وبازوی خود مینازیدند وحق وحقوق ضعیف را پایمال میکردند پهلوان منشان بودند که با استفاده از قدرت بدنی خویش در بعضی  مواقع جلو قلدری زورگویان رامیگرفتند.این پهلوان منشان لوتی نیز نامیده میشدند در روستا بواسطه وجود این پهلوانان جلوی بسیاری از دزدیها وستمگریها گرفته شده است .در زاوشت از سال ۱۲۶۰ به بعد چندین پهلوان نامور که از نظر اخلاق نیز پهلوان بودند پا به عرصه گذاشتند ودر دفاع از اهالی خود از هیچ چیز فروگذار نکردندونام نیکشان همیشه سرزبانها خواهد بود هر چند اکنون اندک افرادی از زاوشت که شامل کهنسالان هستند از نام این پهلوانان که اکنون نقاب در خاک دارند اگاهند.((از جمله پهلوانانی که در دهه حال وگذشته سر در نقاب خاک برده اند میتوان  به مرحومین غلام تدین دلیر-اسد فرهنگ -اسد وحسینقلی نجفقلیپور اشاره کرد))

 از جمله ایشان عبارتند از۱٫ عبداله قزاق تقی نژند که پهلوان ناموری بود هروقت از کوچه ای عبور میکرد مردم از صدای قدمهایش میفهمیدند که وی  از آنجا عبورمیکند .هیکلی تنومند داشت وداستانهایی از شجاعت وی در ازبین بردن راهزنان وجود دارد ایشان در حدود سال ۱۳۳۰ از دنیا رفتند.  

 .  ۲  – سیف اله نجفقلی پور:وی متولد شده سال   ۱۲۹۰ میباشد قدرت بدنی  غیرقابل وصفی داشته است به طوری که با  اشیائ سنگین را با نوک انگشتان جابه جا میکرده است .ایشان چارواداربود وقدرت پهلوانی وی در شهرهای دوردست طنین انداز  بود وکسی نمیتوانست از چاواداران زاوشت بخاطر حضور وی پول یا باج  بگیرد هرجا به ناحق حق کسی پامال میشد وارد میدان میگردید وختم قائله میکرد از آنجا که چنین افرادی دشمنان زیادی داشتند لذا وقتی دشمنانش دیدند که نمیتوانند وی را با قدرت زور وبازو ازبین برند لذا طرح دوستی با وی ریختند وسرانجام در حدود چهل سالگی در سال ۱۳۳۱ زهری به وی نوشانیدند و ایشان تا مسافت بناب به زاوشت را طی کند زهر اثر کرده بود  وچراغ عمرش در جوانی روبه خاموشی میگراید. 

سیف اله نجفقلیپور در خدمت سربازی سال ۱۳۲۰

پهلوانان زاوشت

  ۳.مهدی نژادخلیلی.ایشان متولد شده سال ۱۲۷۰ میباشد. نزدیک به ۱۸ سال داشت که قیام تبریز به رهبری باقرخان وستار خان به وقوع پیوست ودر آن دوران به همراه پدر وچند تن از اهالی منطقه بناب جهت پیوستن به مشروطه خواهان درتبریز راهی تبریز شدند ولی از انجاییکه در بین راه از شکست مشروطه خواهان باخبرگشتند از نیمه راه بازگشته بودند.

زاوشت .پهلوان

 

 

۴٫رستم جهانفانی .ایشان نیز دارای بنیه وقدرت بدنی شگفت انگیزی بوده است ودر انجام کارهای بدنی نهایت جدیت وقدرت را به خرج میداده است.همه این افراد وچندین تن که میسرنشد تا نامشان برده شود  افرادی بودند که با توجه به قدرت بدنی بالای خویش هیچگاه در صدد آزار واذیت دیگران برنیامدندوهیچگاه به واسطه قدرت بدنیشان حقی را ناحق وناحقی راحق نکردند ویا اینکه بدلیل نیروی جسمانی زیادشان هرگز درصدد برنیامدند که دعوایی را راه بیندازند واقدام به کارهایی از قبیل چاقو کشی ،دعواها هرچند میتوانستند چنین کارهایی را هم انجام دهند. ایشان  در جشنهای عروسی اقدام به کشتی مینمودند واینگونه قدرت خویش را به دیگران به نمایش میگذاشتند.

 رستم جهانفانی ۱۳۵۶

پهلوان. زاوشت

از اینکه اطلاعاتی درخصوص سایر بزرگمردان گذشته زاوشت ندارم پوزش خواسته امید وارم یاریم کنید

افتخار آفرینان وشخصیتهای برجسته فردای زاوشت

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 23 فوریه 2015

طی مراسماتی در مجتمع آموزشی وپرورشی قائم(دبستان شهید شیرودی-راهنمایی شهید ساعی ودبیرستان قائم) دانش آموزان ممتاز آموزشی و پرورشی این مجتمع با حضور مسئولین آموزش وپرورش بناب،مدیر،معاونان ومعلمان این مجتمع مورد تقدیر وتشویق قرار گرفتند وجوائزی به ایشان اهدا گردید امید است این نوگلان آینده ساز زاوشت در آینده از بهترینهای زاوشت باشند

سایت زاوشت نیز پیروزی وموفقیت آینده سازان را به خانواده های ایشان تبریک عرض مینماید همچنین بر خود واجب دانستیم که از مدیریت ،معاونان ،وسایر خدمتگذاران مجتمع قائم نهایت سپاس وتقدیر خود را اعلام داریم.

 

تقدیر از دانش آموزان ممتاز آموزشگاههای ساعی وقائم

آینده سازان زاوشت

 

 

 

ممتازان مدرسه راهنمایی ساعی ودبیرستان قائم

افتخارآفرینان زاوشت آینده (3)

 

دانش آموزان ممتاز دبستان شهید شیرودی

افتخارات آینده زاوشت (2)

 

 

دانش آموزان ممتاز دبستان شهید شیرودی زاوشت ۹۳/۹۴

افتخارآفرینان زاوشت آینده (1)

 

 

 

اهداء جوائز به ممتازان  دبستان شهید شیرودی

افتخارآفرینان زاوشت آینده (2)

 

وکلای زاوشت (۱)

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 28 دسامبر 2014

معنی و مفهوم امروزی وکیل با معنی ومفهوم گذشته تفاوت زیادی دارد .در گذشته کسانیکه لقب وکیل داشتند (بعد از زمان زندیان)صرف نظر از داشتن یانداشتن سواد انسانهایی بودند که میتوانستند با درایت وتوان خویش مشکلات مردم را حل وفصل نمایند ایشان مردمانی فهمیده ،با اطلاع ،ومدبر بودند وفهم وشعور سرشاری داشتند به همین دلیل در عرف جامعه به ایشان وکیل لقب داده بودند.ایشان اعتماد به نفس زیاد داشته وبه این خاطر بود که اربابان ایشان را برای خدمت در اردویا نظام راهی خدمت برای شاهزاده یا والی میکردوبه مناسبت کاردان بودنشان از همان دوران نوجوانی لقب وکیل را برای  خود به ارمغان میاوردند.در زاوشت در عرض ۱۵۰ سال گذشته چندین فرد لقب وکیل گرفته اند که در اسناد وسندهای گذشته نامشان ثبت شده است. حیدر وکیل،عبدالعلی وکیل ،حسین وکیل ،محمدعلی وکیل  ومهدیقلی وکیل  از آن جمله هستند .

 

مهدیقلی نجفقلی پور معروف به مهدیقلی وکیل که دعا نویس نیز بود

وکلا زاوشت (3)

 

 

 

 

محمدعلی پاشازاده معروف به کربلا محمدعلی وکیل که فردی دانای زمان واز کسانی بود که شخصیت والایی داشت

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

بانوان برجسته زاوشتی(۲)تصاویر

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 27 آگوست 2014

 مرحومه رقیه بزازیان از معلمین مذهبی زاوشت

زنان زاوشتی (3)

 

 

 

 

 مرحومه آمنه عباسعلی زاده که بانوی خیری بوده است وهمیشه کمک یار مستمندان بود

زنان زاوشتی

 

 

 

 

 بانو مرحومه فاطمه(پاپالان)از بانوان خیر زاوشت

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  

 

 

 

بانو مرحومه عدیله که از بانوان آشنا به طب قدیم بودند وحجامت سنتی انجام میدادند

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

بانوان برجسته زاوشت(۱)

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 27 مارس 2014

زنان از اصلی ترین افراد خانواده به شمار می آیند وضرب الامثلی است که میگوید مرد کارگر است وزن بنا .وامروزه زنان فعال بسیاری هستند که همپای مردان برای پیشرفت کشور ومنطقه در تلاشند.شاید دیگر دوران مرد سالاری رخت برمیبندد که در آن زن محصور درخانه بود. در روستاها زنان بعد از مرگ شوهر به استقلال میرسیدندوگویی موقع زنده بودن شوهر استعدادشان گرفته شده بوده است .در زاوشت شیرزنانی بودند که با شهامت وبا رعایت موازین دینی همپای مردان در کارهای عمومی دخالت میکردند واگر امکانات یا موقعیتی برایشان داده میشد یقینا از عهده بسیاری از کارها برمی آمدند وشاید با تعصبگری نا آگاهانه بسیاری از این استعدادها خفه شده اند. موضوع بحث برتری زنان بر مردان یا برعکس نسیت . در یکصد وپنجاه سال گذشته چندین بانوی محترم در زاوشت پا به عرصه گذاشتند وهمچون مردان در کمک به همنوع خود پیشقدم بوده اند . بانوانی همچون پاپان سلطان،بانوعنبر،بانوشفا،بانو پاپالان(فاطمه)بانوکلثوم،ودهها وصدها بانوی دیگر که رخت از این جهان بربسته اند وشاید هراز گاهی نامشان آورده میشود ایشان در حد وتوان خود در درمان یا خدمات به عموم اهالی نقش قابل ملاحظه ای داشتند  .از اولین بانوان تحصیل کرده زاوشت میتوان به بانو ش.انصاری،بانو پ.شریقی  ،بانو ف حسین پور،بانو صادقی ،بانو فتحی زاده که در اولین سالهای تاسیس مدرسه در زاوشت اقدام به تحصیل نمودند (سالهای ۱۳۴۸)نام برد.همچنین از اولین معلمان زاوشت که جز اولین معلمان خانم در زاوشت نیز میتوان بشمارآورد بانوان شریفی وحسین پور  هستند.ودراینجا جا دارد از خانم دکتر اسمعیل پور یاد شود  که به عنوان اولین خانمی هستند که در زاوشت موفق به دریافت مدرک دکترا گردیده اند امید است در فرصتی مناسبی اطلاعاتی از ایشان تهیه ودر سایت بیان شود هرچند همگی ایشان از برترینها وجزئ شخصیتهای برجسته زاوشت میباشند.

۱ .بانو عنبر فوت شده به سال  ۱۳۳۳  از متولیان امامزاده آقاسید بودند وامورات آن را دردست داشتند  موقعی که در جنگ جهانی دوم  نیروهای متفقین در سال ۱۳۲۰به  آذربایجان هجوم  هجوم آوردند هواپیماهای ایشان در آسمان بناب نمایان شدند مردم زاوشت از صدای جنگده هایی  که در آسمان بود به وحشت آمدند وسراسیمه به بیرون ریختند در این میان بانو عنبر با درایت خویش مردم را به طرف امامزاده آقاسید هدایت کرد تا در صورت بمباران جنگنده ها مردم جان خویش را از دست ندهند هیاهوی عجیبی در شهرهای بناب ومراغه وروستاهای اطراف پیچیده بود وبدین صورت با تدبیر این بانوی محترم اهالی زاوشت از اضطراب وپریشانی نجات یافتند .

۲٫بانو رقیه بزازیان فوت شده به سال ۱۳۵۸٫وی از متعلمین سنتی علم ودانش و قرآن برای بسیاری از بانوان وکودکان زاوشتی بود.هنوز هم بانوان قاری قرآن زاوشتی از شاگردان ایشان میباشند .ایشان در کارهای خیرنیز پیشقدم بودند.

۳٫بانو فاطمه(پاپالان)خلیل پورفوت شده به سال ۱۳۶۸٫ایشان بانوی نیکو کاری بود.  چاه زاوشت که در مسیر قاناباشی برای زایران امامزاده آقاسید وهمچنین استفاده چوپانان بوددر حدود سالهای ۱۳۲۰ خشکید ومردم خصوصا چوپانان این مسیر در مضیقه بودند لذا این بانوی محترم با هزینه خویش اقدام به تعمیر این چاه نمود واز آن بعد نام چاه بخاطر نام تعمیرکننده آن ،پاپالان قوروسی نام گرفت این چاه چندین بار توسط ایشان تعمیر گشت ولی در سال ۵۶ با توجه به اینکه ایشان دوران کهولت را میگذرانیدند وهمچنین چون در امامزاده آقاسید چاه آب کنده شد این چاه نیز  خشکید وبا خاک پرگردید.

 

مخترع جوان زاوشتی(۲) ((پرگاردیجیتالی))

نوشته شده توسط : موسی نژادخلیلی در تاریخ : 8 اکتبر 2013

  پرگاردیجیتالی

 اختراع مورد نظر با عنوان “پرگار دیجیتالی با طول بازوهای متغیر” است که دو بازوی متغیر آن  می توانند اندازه ی دلخواهی را داشته  باشند(بازوها طول متغیر دارند) تا دایره و کمان دلخواه و در انواع اندازه ها را رسم کنیم. طول بازوهای دلخواه باز شده ابتدا باید توسط دکمه های منو به سیستم تعریف شوند ( به سانتی متر وارد می شود ) تا سیستم با آن اندازه محاسبات لازم را انجام دهد و سپس  با  باز کردن دو بازو  نسبت به هم، زاویه ی بین دو بازو و اندازه ی خطی بین دو انتهای بازوها در صفحه ی دیجیتالی به صورت عدد ثبت می گردد که با زدن یک دکمه از منوی آن  می توان اندازه ی خطی بین دو بازو را به سیستم  اینچی تبدیل و مشاهده کرد.که این اندازه ی خطی ( وتر ) همان شعاع مورد نظر ما برای رسم دایره و کمان است. ضمنا سیستم در هر حالتی که  باز شده  با زدن دو دکمه از منوی آن می تواند در آن حالت  صفر گردد ( قابلیت سیستم اندازه گیری نسبی را دارد ). در تکمیل طرح سعی می شود محیط دایره و کمان و مساحت دایره و قطاع تشکیل شده از کمان مورد نظر را نیز بدست آوریم.  طرح اختراعی در کل سیستمی مکانیکی – دیجیتالی است که دارای دو بازو و جعبه ی محتوی سیستم است که دو بازو هنگام بازو بسته شدن ولتاژ تغییر می یابد و به سیستم فرمان می دهد و سیستم این داده ی آنالوگی را تبدیل به داده ی دیجیتالی می کند و نسبت به زاویه ی باز شده اندازه ی خطی (وتر) بین دو انتهای بازوها را در صفحه ی دیجیتالی به دو صورت میلی متری و اینچی  به ما نشان می دهد.

 مخترع زاوشت

 

 مزایای طرح

 

 1. ۱  –       دقت زیاد در رسم دایره و کمان                                                        

 2. ۲   –    رسم سریع و آسان دایره و کمان                                                               

 3. ۳  –     استفاده مطلوب در مهندسی معکوس         

 4. ۴   –    ثبت اندازه به صورت عدد در صفحه ی دیجیتالی و نیاز نبودن به خط کش

 5.  ۵  –    ثبت اندازه به دو صورت میلی متری و اینچی

 6. ۶   –   ثبت اعداد مربوط به مساحت و محیط دایره و کمان وبرخی از مشخصات دایره

 7. ۷  –     دامنه کاری بیشتر با استفاده از نصب  بازوهای با طول متفاوت

 8. ۸  –     وسیله ای کوچک با کارایی بالا  و مناسب برای تمامی دانش آموزان و مهندسان صنعت

 9. ۹  –      کوچک بودن نسبت به کارایی

 10.  ۱۰ –     قابل  حمل بون آسان

 11. ۱۱   –  قیمت مناسب نسبت به کارایی

 

آمار سایت
 • کاربران آنلاین : 0
 • بازدید امروز: 149
 • بازدید دیروز: 328
 • کل بازدید ها: 2742235
 • تعداد مطالب سایت : 364
 • تعداد نظرات کاربران : 426
 • تعداد کاربران سایت : 2